Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Отделения

В отделението се лекуват пациенти със заболявания на храносмилателен тракт, хепатобилиарна система и панкреас и заболявания на кръвта и кръвотворните органи, отравяния, токсикоалергични реакции, заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната система.

Към отделението е разкрит консултативен кабинет, където се провеждат консулти и се проследяват изписаните от отделението пациенти от 12 до 13 ч. според приложеният график.

В отделението се извършва цялостна диагностика при заболявания на стомашно-чревен тракт, жлъчно-чернодробни заболявания, заболявания на панкреаса и заболявания на кръвта и кръвотворните органи.

Отделението разполага с възможност за хистологично изследване на костен мозък.

Публикувано в Отделения

Отделението е с ендокринологична насоченост. В него се лекуват болни с остри и изострени хронични заболявания от специалностите на вътрешните болести и по специалността ендокринология и болести на обмяната - захарен диабет, гуша, базедова болест, хипотиреоидизъм, тиреоидити.

Към отделението е създаден Център за обучение на диабетно болни. Обучението е групово и индивидуално, и се провежда всеки вторник и петък от 10-11ч. Лекционният материал е подготвен по предварително изготвен план, онагледен е с постери и диапозитиви. Обучението се води от подготвени за целта лекари от отделението.

Специалистите ендокринолози провеждат ултразвукова диагностика на щитовидната жлеза. 

Има разкрит консултативен кабинет, където се провеждат консулти и се проследяват изписаните от отделението болни от 11 до 12 ч. всеки работен ден. Намира се на 3 етаж в старата сграда на болницата, кабинет №2.

Публикувано в Отделения

Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология провежда активно лечение на заболявания на отделителната система: пиелонефрити - остри и хронични (с или без бъбречна недостатъчност), остра бъбречна недостатъчност, терминална бъбречна недостатъчност и подготовка за диализа, консервативно лечение на продължителна бъбречна колика, както и сърдечна недостатъчност и пневмонии.

В отделението е обособен ревматологичен сектор с 10 легла. Извършват се диагностика, лечение и начална рехабилитация на ревматоиден артрит, обострени артрози, системен лупус и други колагенози, бехтерева болест, реактивен артрит, подагра, остеопороза.

Публикувано в Отделения
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА