Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Новини

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „КАНЕВ“ С НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

22 юни 2019г

IvanIvanov izp.dir

 

Инж. Иван Иванов е новият изпълнителен директор на УМБАЛ КАНЕВ АД. Решението бе взето днес на Общо събрание на акционерите на лечебното заведение. Промяната се наложи, заради това, че досегашният изпълнителен директор доц. д-р Александър Парашкевов бе избран за посланик в Пакистан.

Инж. Иван Иванов е завършил ВНВАУ „Г. Димитров“, Шумен, има магистърска степен по финанси и здравен мениджмънт от Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов. От ноември месец 2018 година до днес заемаше длъжността административен директор на Университетска болница „Канев“.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” и УМБАЛ „Канев“ АД Русе сключиха меморандум за сътрудничество

УМБАЛ И Ст. ак я Свищов 1  УМБАЛ И Ст. ак я Свищов 2 

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев” АД – гр. Русе сключиха меморандум за сътрудничество. Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните среди и бизнеса, подписи под документа положиха ректорът на Свищовското висше училище проф. д-р Марияна Божинова и изпълнителният директор на болницата инж. Иван Иванов. Двете страни заявиха желание за установяване на тясно сътрудничество с фокус върху ускореното професионално изграждане на младите кадри след дипломирането им. По думите на инж. Иванов, Стопанска академия „Д. А. Ценов” е безспорен лидер в областта на образователните технологии, както и водещ научен и изследователски център в страната. Сключеният меморандум ще даде възможност на учените и лекарите от двете институции да си сътрудничат ползотворно в различни насоки. Проф. Божинова благодари за високата оценка и за отправеното предложение за сътрудничество от страна на Университетската болница. Ректорът заяви, че Стопанската академия е с дългогодишни традиции в обучението и научните изследвания в областта на социалното дело и здравния мениджмънт, и този меморандум за сътрудничество ще бъде полезен и за двете страни.

Меморандум за сътрудничество - УМБАЛ „Канев” и РСК

snimka umbal rsk

Днес изпълнителният директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе инж. Иван Иванов и председателят на Русенската стопанска камара проф. д.н. инж. Красимир Ениманев подписаха споразумение за сътрудничество.

Настоящото споразумение цели да подпомогне развитието и утвърждаването на УМБАЛ „Канев“ АД като водещ медицински и научноизследователски център и при предстоящата акредитация да успее да защити в своите позиции във всички медицински направления по които осъществява настоящата си дейност.

Една от целите е създаването на работещи съвместни екипи за подготовка на проектни предложения от взаимен интерес и създаването на достатъчно добър капацитет за осъществяване на мисията на болницата като университетска такава.

Меморандум за сътрудничество между библиотеката и УМБАЛ „Канев“

На 26 март 2020 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между УМБАЛ „Канев“ и Регионална библиотеката „Любен Каравелов“.

С настоящия документ страните изразяват готовността си да обединят усилия за повишаване ефективността на основната си дейност чрез съвместни научни и изследователски проекти. Двете институции ще реализират съучастие в издателска, научно-изследователска дейност и провеждане на научни форуми като конференции, симпозиуми, семинари, работни срещи и др. Партньорите ще си съдействат при разработването на общи инициативи, важни за осъществяването на професионалната им социално значима мисия. Меморандумът предвижда активен диалог с държавната власт, гражданското общество, национални и международни организации със сходни цели и приоритети. Библиотеката и лечебното заведение ще осигуряват достъп до информационните си масиви на всеки от партньорите при необходимост.

След подписването на Меморандума Русенската многопрофилна университетска болница стана съорганизатор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в VІІ-та Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие", която ще се проведе на 17 и 18 септември 2020 г.

Участие на Микробиологична лаборатория в конкурс

Микробиологична лаборатория към УМБАЛ КАНЕВ АД за поредна година участва в конкурса на списание Българска Наука и фирма RIDACOM "Агар Арт" за творби на микробиолози от цялата страна.

Ако желаете да подкрепите старши лаборант на Микробиологична лаборатория Маргарита Балканова, можете да гласувате на следните линкове чрез харесване на снимката от страницата на списание Българска наука.

Официално изявление на УМБАЛ "КАНЕВ" АД

Официално изявление на УМБАЛ КАНЕВ АД във връзка с разпространената днес информация за образувано досъдебно производство за безстопанственост срещу седем държавни болници, в това число и УМБАЛ "Канев" АД, и твърдението, че лечебното заведение е "на ръба на фалита"

През месец декември 2017 г. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването извършва извънредна проверка в УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе. 
Към настоящия момент на територията на УМБАЛ „Канев“ АД не функционира друго лечебно заведение за болнична помощ, което да осъществява идентични медицински дейности с тези на държавната болница. Според проверката на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ подписаните договори от изпълнителния директор на лечебното заведение са в рамките на разрешението му пълномощия. 
Към датата на извършване на проверката няма дублиране на дейности със СБАЛК „Медика Кор“ ЕАД в областта на инвазивната кардиология, с което са спазени изискванията на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения. Проверката е установила още, че на територията на УМБАЛ „Канев“ АД не са констатирани дублирания на дейности със СБАЛФРМ „Медика“ ООД в областта на физикалната медицина и рехабилитацията, с което отново са спазени изискванията на закона. 
От началото на мандата на сегашното ръководство, който започна през месец март 2015 г., са били извършени необходимите стъпки за прекратяване на съществуващите договорни взаимоотношения с частните лечебни заведения, които са функционирали на територията на държавната болница. Уведомени са по надележен ред всички компетентни органи и е искано съдействеие от тяхна страна във връзка с прекратяването на тези договорите и освобождаването на помещенията. Част от тези стъпки са две съдебни дела, първото образувано през 2015г., на базата на което Районен съд – Русе осъжда СБАЛФРМ „Медика“ ООД да предаде на МБАЛ-Русе АД (тогава) недвижимия имот, в което се е помещавала по това време, а именно на седмия етаж на Хирургичния блок на болницата. 
Отново през 2015 г. започва и второто дело, което се отнася до приземния етаж на УМБАЛ „Канев“, където се помищаваше хосписът на СБАЛФРМ „Медика“ ООД. Решението бе в полза на болница „Канев“, а частната структура напусна сградата на 17.10. 2016 г. На същата територия предстои да бъде открито обновеното Отделение по трансфузионна хематология.
От 01.07.2017 г. СБАЛК „Медика Кор“ не функционира на територията на държавната болница. 
Припомняме, че с решение на Съвета на директорите на УМБАЛ беше взето решение за предсрочно прекратяване на договора със СБАЛК „Медика Кор“ с тримесечно писмено предизвестие. Въпреки това под натиска на общественото мнение в гр. Русе беше подписано споразумение от 20 януари 2017 г., с което частната кардиологична клиника се задължи да освободи помещенията, ползвани по договора, на 1 юли 2017 г. 
По повод твърдението, че УМБАЛ „Канев“ АД е „на ръба на фалита“, можем да обобщим следното – 
Изхождайки от разпоредбите на Търговския закон, можем да предположим, че се има предвид наличието на обстоятелста, свързани с производството по несъстоятелност, а именно – неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, или и двете. Можем спокойно да заявим, че ако това се има предвид, дружеството е в добро финансово икономическо състояние. Това се вижда ясно от последния финансово-икономически отчет за 2017 г. УМБАЛ „Канев“ АД завършва отчетната 2017 г. с положителен резултат, нарастване на приходите спрямо 2016 г. и без задължения към работници и служители, НОИ и ТДД. В потвърждение на липсата на свръхзадлъжнялост говори и факта на тенденцията за намаляване на задълженията към доставчици като цяло и в частност на просрочените задължения, спрямо 2016.
От началото на мандата си настоящото ръководство на УМБАЛ „Канев“ се стреми да се придържа единствено към закона и интереса на болницата.

1418 бебета се родиха в АГ комплекса към УМБАЛ "Канев" АД през 2017г.

В  Акушеро-гинекологичния комплекс в Русе през 2017 година са проплакаха 1418 бебета

В  Акушеро–гинекологичения комплекс към УМБАЛ „Канев” АД през 2017 година проплакаха 1418  бебета или със 139 по-малко в сравнение с предходната година, което е нормално на фона на намаляващата раждаемост в България.

АГ-комплексът разполага със структури „Родилно”,  „Гинекология”, „Патологична бременност”, Отделение „Неонатология” и обособена структура за клинични дейности - Анестезия  и интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията към отделение „Анестезиология и интензивно лечение”.

АГ-комплексът е клинична база за обучение на лекари-специализанти по „Акушерство и гинекология” и за обучение на студенти от специалност „Акушерка” от Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” на РУ „Ангел Кънчев”, като нивото на подготовка е такова, че завършвайки своето обучение, те могат да започнат работа като равностойни членове на екипите ни.

През 2017 година са родени 757 момченца и 661 момиченца, 30 двойки близнаци. Перинаталната детската смъртност е 9,16 промила - 13 починали новородени.

Броят на преминалите пациентки в структура Родилно е 2 203, като 6 от тях са чужди граждани.

През 2017 год. 11 татковци и баби са се възползвали от услугата, която предлагаме - присъствие по време на раждане на своите деца.

Увеличава се броят на семейните двойки, които се възползваха от възможността да съхранят стволови клетки на своите деца, в сравнение с 2016 г.

През изтеклата година продължи работата във форматите за предродилна подготовка „Отворени врати” и „Училище за родители”, в които участваха 527 бъдещи майки и татковци. Особен интерес има към семинарните занятия с практическа насоченост. Целта на обучението е да се постигне правилна информираност около темите за раждането, кърменето и отглеждането на дете.

АГ комплексът разполага с инструктури по кърмене, които са в помощ на родилките в първите часове след раждането.

В структура „Патологична бременност” се приемат бременни с всички отклонения на бременността. Броят на преминалите пациентки през 2017 год. е 677 .

В структура „Гинекология” оперативната дейност обхваща различните видове уро-гинекологични заболявания - слингове и пролифт, лапаро-ендоскопски и хистерорезектоскопски операции и всички видове онкологични заболявания - на матката, на шийката на матката и на яйчниците. Броят на преминалите пациентки е 1844.

Обособената структура за клинични дейности - Анестезия  и интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията е част от целия процес на превенция, наблюдение и лечение на гинекологичните пациентки, бременни жени и родилки. Броят на преминалите пациентки е 1104. Осъществява се пред анестезиологична консултация на пациентките, извършва се цялата гама от анестезиологични техники, активно се прилага обезболяване на раждането. 

Отделение ”Неонатология” е със статут на между областен център – ІІІ-то ниво от медицинските стандарти в РБ. Отделението приема новородени от Русенска област и градовете  Тутракан, Разград, Бяла. Приетите новородени са 1690, в т.ч. от други болници - 21 бр. През изтеклата година бебето рекордьор с най-високо тегло е 5,000 кг. И се казва Дениз, а с най-ниско тегло преживяло новородено е 490 гр. И се казва Мирай.

Статутът на между областен център води до приемане на цялата патология на новороденото от изброените градове.

В Акушеро–гинекологичния комплекс на УМБАЛ „Канев” АД се осъществява 24-часово наблюдение на пациентките и новородените деца. Чудесните битови условия, които имаме дават възможност на всяка една бременна, родилка или оперирана жена да се възползва от самостоятелна VIP – стая.

Въпреки недостига на кадри в България, тук нямаме дeфицит на акушер-гинеколози, неонатолози, акушерки и медицински сестри, като не малка част от лекарския и акушерски персонал се състои от млади кадри.

В заключение трябва да кажем, че отделение АГ при УМБАЛ “Канев“ АД е единственото с ІІІ-то ниво между Варна и Плевен и приема всички тежки и спешни случаи в АГ от градовете и болниците в региона – Разград, Тутракан, Бяла, Силистра и болница „Медика”.

По случай празника на родилната помощ поздравяваме всички акушер-гинеколози, неонатолози, анестезиолози, акушерки, медицински сестри и санитари, работещи във всички звена на АГ комплекса, като им пожелаваме преди всичко да са здрави, щастливи и да се радват на живота, който е най-ценният подарък. Нека в домовете и в сърцата им да има много любов и топлина!                               

Честит празник !

Универсална дигитална мамографска система в Медицински център - Русе

„Медицински център – Русе“ ЕООД започна извършване на високоспециализирани скринингови и диагностични мамографии с Дигитален мамограф MAMMOMAT Inspiration на фирма SIEMENS.„Медицински център – Русе“ ЕООД започна извършване на високоспециализирани скринингови и диагностични мамографии с Дигитален мамограф MAMMOMAT Inspiration на фирма SIEMENS.

Универсалната дигитална мамографска система има автоматичен механизъм за контрол на дозата, оборудван е с всички необходими хардуерни и софтуерни приложения. Той облъчва с най-ниска доза радиация в България, което е негово безспорно предимство и е единственият на територията на Североизточна България високотехнологичен апарат от този клас, осигуряващ изключително точна и прецизна образна диагностика.

„Медицински център – Русе“ ЕООД има сключен договор с Районната Здравна каса, като за амбулаторни мамографски изследвания пациентките могат да бъдат насочвани от личните лекари с направление за профилактични прегледни и от специалисти, работещи в извънболничната помощ.

За информация и записване:
Отделение по образна диагностика, ул. „Независимост“ №2,
тел.: 0888/830469; 082/887205; 082/887482. 
Д-р Нели Петрова, дм – Управител на „МЦ-Русе“ ЕООД
Д-р Иван Стоянов – Изпълнителен директор на „УМБАЛ Канев“ АД

  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА