Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Отделения

В лабораторията се извършват клинико-микробиологични изследвания на лежащоболни лица в различните отделения (ексудати, пунктати, секрети, храчки, урини, ликвор, фецес и др.) за аероби и анаероби.

Обзавеждането включва автоклави, стерилизатори, хладилници, термостати, джарове за анаероби, ламинарен бокс, лабораторен дейонизатор.

Лабораторията притежава сертификат № М-290 от 2017г. за външен контрол на качеството от Националния център по заразни и паразитни болести.

Още информация

 • Апаратура:

  През 2013 година с цел подобряване качеството на работата бе закупена автоматизирана система VITEK2 Compact за идентификация и определяне на антибиотичната чувсвителност. Апаратът разполага с експертна система за интерпретация на получените резултати  и възможност за свързване с болничната информационна система. През 2013 година е закупена и автоматизирана система за хемокултури BactAlert3D60 нейното включване в работния процес допринесе за увеличаване на доказуемостта на бактериемиите и намали времето за изследване.

 • Разположение:

  Микробиологична лаборатория се намира в двора на болницата в непосредствена близост до отделение Инфекциозни болести.

 • Управление:
  д-р Маргарита Вандова
  д-р Маргарита ВандоваНачалник Микробиологична лаборатория, УМБАЛ Канев
  Телефон: 082 887232
     
  Юлия Николова-Колева
  Юлия Николова-КолеваСтарши лаборант, Микробиологична   лаборатория, УМБАЛ Канев
  Телефон: 082 887342
 • Контакти:

  • Лаборатория – 082 887342

 • Галерия:
Прочетено 14241 пъти Последна промяна Петък, 21 Април 2023 09:52
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА