Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

УМБАЛ Канев

УМБАЛ Канев

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД

Микробиологична лаборатория към УМБАЛ КАНЕВ АД за поредна година участва в конкурса на списание Българска Наука и фирма RIDACOM "Агар Арт" за творби на микробиолози от цялата страна.

Ако желаете да подкрепите старши лаборант на Микробиологична лаборатория Маргарита Балканова, можете да гласувате на следните линкове чрез харесване на снимката от страницата на списание Българска наука.

Официално изявление на УМБАЛ КАНЕВ АД във връзка с разпространената днес информация за образувано досъдебно производство за безстопанственост срещу седем държавни болници, в това число и УМБАЛ "Канев" АД, и твърдението, че лечебното заведение е "на ръба на фалита"

През месец декември 2017 г. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването извършва извънредна проверка в УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе. 
Към настоящия момент на територията на УМБАЛ „Канев“ АД не функционира друго лечебно заведение за болнична помощ, което да осъществява идентични медицински дейности с тези на държавната болница. Според проверката на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ подписаните договори от изпълнителния директор на лечебното заведение са в рамките на разрешението му пълномощия. 
Към датата на извършване на проверката няма дублиране на дейности със СБАЛК „Медика Кор“ ЕАД в областта на инвазивната кардиология, с което са спазени изискванията на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения. Проверката е установила още, че на територията на УМБАЛ „Канев“ АД не са констатирани дублирания на дейности със СБАЛФРМ „Медика“ ООД в областта на физикалната медицина и рехабилитацията, с което отново са спазени изискванията на закона. 
От началото на мандата на сегашното ръководство, който започна през месец март 2015 г., са били извършени необходимите стъпки за прекратяване на съществуващите договорни взаимоотношения с частните лечебни заведения, които са функционирали на територията на държавната болница. Уведомени са по надележен ред всички компетентни органи и е искано съдействеие от тяхна страна във връзка с прекратяването на тези договорите и освобождаването на помещенията. Част от тези стъпки са две съдебни дела, първото образувано през 2015г., на базата на което Районен съд – Русе осъжда СБАЛФРМ „Медика“ ООД да предаде на МБАЛ-Русе АД (тогава) недвижимия имот, в което се е помещавала по това време, а именно на седмия етаж на Хирургичния блок на болницата. 
Отново през 2015 г. започва и второто дело, което се отнася до приземния етаж на УМБАЛ „Канев“, където се помищаваше хосписът на СБАЛФРМ „Медика“ ООД. Решението бе в полза на болница „Канев“, а частната структура напусна сградата на 17.10. 2016 г. На същата територия предстои да бъде открито обновеното Отделение по трансфузионна хематология.
От 01.07.2017 г. СБАЛК „Медика Кор“ не функционира на територията на държавната болница. 
Припомняме, че с решение на Съвета на директорите на УМБАЛ беше взето решение за предсрочно прекратяване на договора със СБАЛК „Медика Кор“ с тримесечно писмено предизвестие. Въпреки това под натиска на общественото мнение в гр. Русе беше подписано споразумение от 20 януари 2017 г., с което частната кардиологична клиника се задължи да освободи помещенията, ползвани по договора, на 1 юли 2017 г. 
По повод твърдението, че УМБАЛ „Канев“ АД е „на ръба на фалита“, можем да обобщим следното – 
Изхождайки от разпоредбите на Търговския закон, можем да предположим, че се има предвид наличието на обстоятелста, свързани с производството по несъстоятелност, а именно – неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, или и двете. Можем спокойно да заявим, че ако това се има предвид, дружеството е в добро финансово икономическо състояние. Това се вижда ясно от последния финансово-икономически отчет за 2017 г. УМБАЛ „Канев“ АД завършва отчетната 2017 г. с положителен резултат, нарастване на приходите спрямо 2016 г. и без задължения към работници и служители, НОИ и ТДД. В потвърждение на липсата на свръхзадлъжнялост говори и факта на тенденцията за намаляване на задълженията към доставчици като цяло и в частност на просрочените задължения, спрямо 2016.
От началото на мандата си настоящото ръководство на УМБАЛ „Канев“ се стреми да се придържа единствено към закона и интереса на болницата.

В  Акушеро-гинекологичния комплекс в Русе през 2017 година са проплакаха 1418 бебета

В  Акушеро–гинекологичения комплекс към УМБАЛ „Канев” АД през 2017 година проплакаха 1418  бебета или със 139 по-малко в сравнение с предходната година, което е нормално на фона на намаляващата раждаемост в България.

АГ-комплексът разполага със структури „Родилно”,  „Гинекология”, „Патологична бременност”, Отделение „Неонатология” и обособена структура за клинични дейности - Анестезия  и интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията към отделение „Анестезиология и интензивно лечение”.

АГ-комплексът е клинична база за обучение на лекари-специализанти по „Акушерство и гинекология” и за обучение на студенти от специалност „Акушерка” от Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” на РУ „Ангел Кънчев”, като нивото на подготовка е такова, че завършвайки своето обучение, те могат да започнат работа като равностойни членове на екипите ни.

През 2017 година са родени 757 момченца и 661 момиченца, 30 двойки близнаци. Перинаталната детската смъртност е 9,16 промила - 13 починали новородени.

Броят на преминалите пациентки в структура Родилно е 2 203, като 6 от тях са чужди граждани.

През 2017 год. 11 татковци и баби са се възползвали от услугата, която предлагаме - присъствие по време на раждане на своите деца.

Увеличава се броят на семейните двойки, които се възползваха от възможността да съхранят стволови клетки на своите деца, в сравнение с 2016 г.

През изтеклата година продължи работата във форматите за предродилна подготовка „Отворени врати” и „Училище за родители”, в които участваха 527 бъдещи майки и татковци. Особен интерес има към семинарните занятия с практическа насоченост. Целта на обучението е да се постигне правилна информираност около темите за раждането, кърменето и отглеждането на дете.

АГ комплексът разполага с инструктури по кърмене, които са в помощ на родилките в първите часове след раждането.

В структура „Патологична бременност” се приемат бременни с всички отклонения на бременността. Броят на преминалите пациентки през 2017 год. е 677 .

В структура „Гинекология” оперативната дейност обхваща различните видове уро-гинекологични заболявания - слингове и пролифт, лапаро-ендоскопски и хистерорезектоскопски операции и всички видове онкологични заболявания - на матката, на шийката на матката и на яйчниците. Броят на преминалите пациентки е 1844.

Обособената структура за клинични дейности - Анестезия  и интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията е част от целия процес на превенция, наблюдение и лечение на гинекологичните пациентки, бременни жени и родилки. Броят на преминалите пациентки е 1104. Осъществява се пред анестезиологична консултация на пациентките, извършва се цялата гама от анестезиологични техники, активно се прилага обезболяване на раждането. 

Отделение ”Неонатология” е със статут на между областен център – ІІІ-то ниво от медицинските стандарти в РБ. Отделението приема новородени от Русенска област и градовете  Тутракан, Разград, Бяла. Приетите новородени са 1690, в т.ч. от други болници - 21 бр. През изтеклата година бебето рекордьор с най-високо тегло е 5,000 кг. И се казва Дениз, а с най-ниско тегло преживяло новородено е 490 гр. И се казва Мирай.

Статутът на между областен център води до приемане на цялата патология на новороденото от изброените градове.

В Акушеро–гинекологичния комплекс на УМБАЛ „Канев” АД се осъществява 24-часово наблюдение на пациентките и новородените деца. Чудесните битови условия, които имаме дават възможност на всяка една бременна, родилка или оперирана жена да се възползва от самостоятелна VIP – стая.

Въпреки недостига на кадри в България, тук нямаме дeфицит на акушер-гинеколози, неонатолози, акушерки и медицински сестри, като не малка част от лекарския и акушерски персонал се състои от млади кадри.

В заключение трябва да кажем, че отделение АГ при УМБАЛ “Канев“ АД е единственото с ІІІ-то ниво между Варна и Плевен и приема всички тежки и спешни случаи в АГ от градовете и болниците в региона – Разград, Тутракан, Бяла, Силистра и болница „Медика”.

По случай празника на родилната помощ поздравяваме всички акушер-гинеколози, неонатолози, анестезиолози, акушерки, медицински сестри и санитари, работещи във всички звена на АГ комплекса, като им пожелаваме преди всичко да са здрави, щастливи и да се радват на живота, който е най-ценният подарък. Нека в домовете и в сърцата им да има много любов и топлина!                               

Честит празник !

„Медицински център – Русе“ ЕООД започна извършване на високоспециализирани скринингови и диагностични мамографии с Дигитален мамограф MAMMOMAT Inspiration на фирма SIEMENS.„Медицински център – Русе“ ЕООД започна извършване на високоспециализирани скринингови и диагностични мамографии с Дигитален мамограф MAMMOMAT Inspiration на фирма SIEMENS.

Универсалната дигитална мамографска система има автоматичен механизъм за контрол на дозата, оборудван е с всички необходими хардуерни и софтуерни приложения. Той облъчва с най-ниска доза радиация в България, което е негово безспорно предимство и е единственият на територията на Североизточна България високотехнологичен апарат от този клас, осигуряващ изключително точна и прецизна образна диагностика.

„Медицински център – Русе“ ЕООД има сключен договор с Районната Здравна каса, като за амбулаторни мамографски изследвания пациентките могат да бъдат насочвани от личните лекари с направление за профилактични прегледни и от специалисти, работещи в извънболничната помощ.

За информация и записване:
Отделение по образна диагностика, ул. „Независимост“ №2,
тел.: 0888/830469; 082/887205; 082/887482. 
Д-р Нели Петрова, дм – Управител на „МЦ-Русе“ ЕООД
Д-р Иван Стоянов – Изпълнителен директор на „УМБАЛ Канев“ АД

• Изследвания, извършвани в Клинична лаборатория:
- пълна кръвна картина с 22 показателя
- специфични белтъци и маркери на възпалението
- електролити
- липиден профил, субстрати и ензими
- хормони, туморни маркери, метаболитни маркери и лекарства
- хепатитни маркери
- кардиологични маркери
- хемостазни изследвания
- кръвно-газов анализ
- вирусологични маркери
- уринни изследвания
- тест за бременност
- тест за окултно кървене В лабораторията се изпълнява стратегия за качество на клинико-лабораторните резултати, включваща:
• Вътрешно-лабораторен качествен контрол за точност и възпроизводимост с международно-възприети критерии.
• Използват автоматичните програми за контрол на анализаторите и програмния продукт Med Lab QC.
• Eжемесечно участие във външна оценка на качеството по български за рутинни изследвания и международни за високоспециализирани изследвания системи за качество.
• Използване на високонадеждни рутинни методи за аналитична сигурност (възпроизводимост, точност, интерференция), съдържащи се в стандартните работни процедури (SOP).
• Лабораторията работи 24 часа в денонощието, без прекъсване.

Днес, 21.01. (четвъртък), в АГ комплекса на УМБАЛ "Канев" АД се състоя тържественото честване на Деня на родилната помощ.
На церемонията присъстваха зам.-областният управител Станимир Станчев, кметът Пламен Стоилов, председателят на Общинския съвет чл.кор.проф.д.т.н. инж. Христо Белоев, ректорът на РУ проф. Велизара Пенчева, деканът на Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ проф. д-р Тодорка Стефанова, директорът на РЗИ – Русе д-р Маргарита Николова, председателят на Комисията по здравеопазване д-р Теодора Константинова, доц. д-р Иваничка Сербезова, зам.-председателят на съвета на директорите на УМБАЛ "Канев" АД д-р Йосиф Новаков, както и медицински персонал на АГ комплекса.

Началото на единадесетото издание на Научно-практическата конференция „Горещи точки в педиатрията" започна с представяне на Председателят на Българската педиатрична асоциация, проф. Владимир Пилософ на проекта „Чуй детето – приятелско към детето правосъдие”.
В церемонията по откриването се включиха ректорът на Русенския университет, чл.-кор. проф. Христо Белоев, зам. областният управител Станимир Станчев и председателят на Българската педиатрична асоциация, проф. Владимир Пилософ. Председателят на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, д-р Даниела Дариткова, изпрати поздравителен адрес, в който поздрави организаторите и участниците на конференцията, и пожелава успешна и ползотворна дискусия. Приветствие към участниците в конференцията беше изпратено и от Изпълнителният директор на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Канев” АД – д-р Иван Стоянов, в което той поздравява всички участници и изразява убеденост че конференцията ще допринесе за обогатяване на научния и практическия опит. Он лайн поздравления изпратиха проф.Ласло Сиони от Будапеща (водещият европейски и световен педиатър, хепатолог и трансплантолог), който сподели че е мислено с участниците в конференцията и че Русе му е станал любим град, и проф.Флорин Йордакеску от „Клиника Будимекс – Букурещ” Румъния.

На 09 декември 2015 г. в конферентната зала на УМБАЛ "Канев" АД се проведе заключителната пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/006 „Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в УМБАЛ "Канев" АД“.
Участие в пресконференцията взеха заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, заместник председателят на съвета на директорите на „УМБАЛ "Канев" АД” АД д-р Йосиф Новаков, доц. Марияна Василева, ръководител СРИП на Министерство на здравеопазването, г-жа Надежда Шанова, старши експерт в областна администрация Русе, г-жа Радостина Пейкова, началник на отдел”Обществено здраве” в община Русе, началници и старши медицински сестри от болницата и участници в изпълнението на проекта.
Общата стойност на проекта в болницата е над 8,5 милиона лева и е инвестиция,която надхвърля два пъти бюджета на МЗ и която министерството не може да си позволи, заяви зам.министър Персенски.

За втора поредна година в «Университетска многопрофилна болница за активно лечение Канев» АД работи Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. Услугата стартира във връзка с изпълнението на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве“, която е част от приетата Национална здравна стратегия (2014-2020 г.) на Министерски съвет на Република България.
В консултативния кабинет на Центъра се осигурява комплексно обслужване на бременни жени и деца. Осъществяват се информационни, логистични и координационни дейности от лекари-специалисти, психолог и социален работник. Всичко това е насочено към децата с увреждания и с хронични заболявания, недоносените деца, родилките и бременните с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение. На място в Здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар се предоставят услуги за превенция на изоставянето на деца и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти.

  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА